Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương; cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang; các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (CAND). Đại diện Bộ Quốc phòng tới dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị…

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn ôn lại hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong suốt 70 năm thực hiện theo lời dạy của Người, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Sở Công an khu XII, nêu rõ tư cách người công an cách mệnh là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Sáu điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có lý tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 70 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết, Khu lưu niệm được khánh thành tại xã Nhã Nam là công trình không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân; là niềm tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện thế hệ trẻ Công an nhân dân, học viên Trần Hà My, Học viện An ninh nhân dân khẳng định quyết tâm học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thi đua lập công, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại Sáu điều dạy của Bác Hồ về “tư cách người công an cách mệnh”, khẳng định đây là di sản tinh thần vô cùng quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương châm hành động, biện pháp công tác, thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện và phải thực hiện cho bằng được.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, 70 năm qua, lực lượng CAND đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất, gắn kết chặt chẽ nhất với phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, cùng những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Lực lượng CAND cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy một cách tự giác, rộng khắp; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lực lượng CAND, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ CAND thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức lưu giữ, bảo quản tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” một cách trang trọng và tốt nhất, bảo vệ tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của tác phẩm này...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nguồn sức mạnh từ nhân dân, lực lượng CAND sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi sổ lưu niệm; cắt băng khánh thành và trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG-TIẾN ĐẠT