5 điều nên làm gồm: Tôn trọng truyền thống, phong tục tập quán của địa phương; văn minh, lịch sự tại nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm; có ý thức giữ gìn, bảo vệ các công trình di tích lịch sử, văn hóa; ưu tiên và giúp đỡ người tàn tật, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em tại các điểm công cộng và tham quan; xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia hoạt động tại nơi công cộng. 5 điều không nên làm trong đó có việc không phá hoại cảnh quan thiên nhiên, không xả rác hoặc đem các vật dụng nguy hại cho sức khỏe và môi trường tại các điểm công cộng.

Bộ quy tắc gồm hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh).

TOÀN LINH