Các đại biểu tham dự tọa đàm đã đưa ra nhiều thông tin cho thấy một số khu bảo tồn thiên nhiên vẫn bị tác động mạnh bởi các hoạt động nông nghiệp, khai thác lâm sản; hầu hết các khu bảo tồn chưa có chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, thiếu đội ngũ điều hành, quản lý... Để giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn tự nhiên và phát triển kinh tế, du lịch, cần có chiến lược quốc gia về phát triển du lịch sinh thái bền vững ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn; lôi kéo sự tham gia của cộng đồng địa phương và giảm sự phụ thuộc của họ vào rừng…

LAN DỊU