Bài 2: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với lịch sử

Bài 2: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với lịch sử

19/08/2017 09:50

QĐND Online - Với những địa danh nổi tiếng như cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái… hằng năm, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và tìm hiểu về văn hóa cũng như lịch sử nơi đây. Tuy nhiên, đa phần, du khách ít lưu trú tại đây có lẽ là do chưa có nhiều địa điểm vui chơi để du khách có thể vừa nghỉ ngơi, vừa tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống của quê hương cách mạng. Chính vì vậy, muốn níu chân khách tham quan, cần phải có một chiến lược phát triển du lịch tổng thể gắn chặt với đời sống nhân dân địa phương.

go top