Thành công này trước hết bắt đầu từ sự đoàn kết, đột phá vượt khó của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, trong đó có dấu ấn riêng của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thanh Liêm. Từ Chánh văn phòng Huyện ủy Hoằng Hóa, tháng 12-2016, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, đồng chí Liêm được điều về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Về nhận nhiệm vụ mới, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Liêm cùng với tập thể Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội với trọng tâm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền đổi thửa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

leftcenterrightdel
Công nhân làm việc tại Công ty Delta ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). 

Không chỉ riêng xã Hoằng Đức, thời gian qua đã có hàng chục lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý được Huyện ủy Hoằng Hóa điều động, luân chuyển. Thực tiễn cho thấy, hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, phẩm chất đạo đức, nhanh chóng nắm bắt đặc điểm, tình hình địa phương, cùng với tập thể cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mọi công việc đạt hiệu quả, như: Thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng Đông, xã Hoằng Hải…

Chia sẻ về cách làm của huyện, đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: “Quan điểm của huyện là không điều động, luân chuyển cán bộ để lấy chỉ tiêu kế hoạch mà phải xuất phát từ tình hình cụ thể và yêu cầu phát triển từng xã, nâng diện đồng đều trong toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án “Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp huyện, cấp xã, thị trấn”, trong đó xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đoàn kết, công tâm, khách quan và giữ vững các nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng. Xác định luân chuyển cán bộ là động lực để Hoằng Hóa phát triển”.

Từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy Hoằng Hóa đã điều động, luân chuyển 40 đồng chí. Trên cơ sở đề án của huyện ủy, UBND huyện đã điều động ngang 69 công chức chuyên môn UBND giữa các xã, thị trấn. Trong năm 2017, huyện phấn đấu 43/43 xã, thị trấn có ít nhất 1 chức danh cán bộ chủ chốt không phải người địa phương (hiện nay đã có 31/43 xã, thị trấn có 1 chức danh chủ chốt không phải người địa phương, trong đó 3 xã: Hoằng Quỳ, Hoằng Khê, Hoằng Tân có 2 đồng chí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương). 

Bài và ảnh: TÔ DUNG