Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn tỉnh”, xã Quý Sơn đã có nhiều cách làm mới, tập trung rèn luyện tác phong công tác, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên và hướng đến xây dựng công sở trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

leftcenterrightdel
Cán bộ xã Quý Sơn hướng dẫn công dân các thủ tục hành chính. 

Có mặt tại trụ sở xã Quý Sơn trước giờ làm việc 15 phút, chúng tôi đã thấy các phòng làm việc đều mở cửa, đông đảo cán bộ, công chức có mặt chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Đồng chí Đỗ Trọng Thức, cán bộ tư pháp-hộ tịch, chia sẻ: "Việc đến công sở trước giờ hành chính là quy định bắt buộc của xã, nhằm tiết kiệm thời gian của nhân dân khi đến giải quyết công việc".

Đổi mới tác phong làm việc, UBND xã Quý Sơn đề ra mục tiêu: Không phải viết phiếu hẹn khi nhân dân đến làm việc. Để thực hiện điều này, UBND xã tiến hành phân công cán bộ đầu mối trực tiếp nhận, phân loại đơn, thư, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Sau đó, Chủ tịch UBND xã phân cho từng bộ phận phù hợp để xử lý nhanh, gọn, dứt điểm.

Trong tất cả các buổi hội họp, cơ quan chức năng chủ trì đều chủ động xây dựng nội dung dự thảo, gửi tài liệu trước cho các đại biểu để nghiên cứu. Khi vào cuộc họp, các đại biểu chỉ tập trung thảo luận, cho ý kiến và kết luận. Qua đó, thu ngắn thời gian hội nghị, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh.

Đồng chí Lê Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Quý Sơn, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên rà soát, kiểm tra, đổi mới cách thức phối hợp làm việc giữa các ban, ngành, đoàn thể trong xã nhằm đem lại hiệu quả hơn trong giải quyết công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đồng thời thành lập các tổ giám sát chéo, kịp thời kiểm tra, uốn nắn, xử lý kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong công việc...”.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM