Về hưu trước 1-1-2018: Không phải ai cũng được lợi

Về hưu trước 1-1-2018: Không phải ai cũng được lợi Tin thường

26/04/2017 08:43

Nhiều người lo lắng về hưu sau năm 2018 sẽ bị thiệt thòi nên tìm cách lách luật để có thể nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên việc này thực sự có lợi hay không?

go top