Chung tay thực hiện tốt việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Chung tay thực hiện tốt việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

26/06/2017 20:34

QĐND - Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn, dài ngày, gây hậu quả thảm khốc trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, song hậu quả chất độc hóa học do Mỹ để lại đối với Việt Nam vẫn hết sức nặng nề, với 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý, tình cảm của cộng đồng và toàn xã hội.

go top