Thượng tướng Phan Văn Giang đến kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Hóa học

09/11/2017 17:19
go top