Thượng tướng Phan Văn Giang đến kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Hóa học

go top