Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ, động viên nữ chiến sĩ mới

go top