Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ, động viên nữ chiến sĩ mới

13/03/2018 20:34
go top