Thượng tướng Nguyễn Phương Nam làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

14/11/2017 08:25
go top