Thượng tướng Nguyễn Phương Nam làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Viettel
go top