Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương: Khoáng sản bị khai thác trái phép suốt 10 năm

go top