Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng

go top