Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng

02/01/2018 09:57
go top