Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng

Viettel
go top