Sư đoàn 316: Nhiều kinh nghiệm quý qua mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018

10/07/2018 14:37
go top