Không thể xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

go top