Học viện Chính trị Công an nhân dân hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ”

go top