Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra một số đơn vị thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

go top