Cuộc đua Xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”: Vai trò tích cực của các đơn vị đồng hành

20/07/2017 17:00
go top