Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh

07/12/2017 17:38
go top