Nơi sông Hồng đổ về với biển

Nơi sông Hồng đổ về với biển

19/02/2017 08:56

QĐND - Đến với một miền đất lạ, tôi ít có thói quen tìm hiểu nó kỹ càng từ trước, qua sách báo, hay kinh nghiệm của bạn bè. Tôi luôn muốn khám phá miền đất ấy bằng tất cả những gì mình… chưa biết. Vẻ nguyên sơ đó cho tôi một cách cảm nhận khác biệt, tất nhiên, cũng sẽ gặp nhiều hạn chế. Vậy nên, tôi về Thái Bình chỉ căn cứ theo một câu hát: “Anh yêu em Diêm Điền, rừng phi lao gió hát/Anh đi tắm mát, về bãi biển Đồng Châu”…

go top