Ngọc trắng…

Ngọc trắng…Tin thường

19/03/2017 00:27

QĐND - Mùa nào thì thức nấy! Ông Vặng vừa nói vừa tiện tay vần thêm khúc củi to bằng cổ chân vào sâu lòng bếp, lại lạt thêm hai đoạn nứa làm cái bếp đang liu riu như người thèm ngủ chợt bùng lên soi tỏ mặt. Ở cái miền sơn cước này, dẫu đã cuối mùa xuân nhưng càng về đêm, từng cơn gió ào xuống từ đỉnh núi, đem theo cái lạnh vẫn như cắt da cắt thịt.

go top