Bạn của nhà Mường

Bạn của nhà Mường

15/01/2017 10:06

QĐND - Trong các con vật người Mường nuôi, trừ con trâu là gia tài lớn, thì gà là con vật được quý nhất, như thứ của cải mang nhiều ý nghĩa, cần thiết và quan trọng trong mọi mặt đời sống của dân Mường.

go top