Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin giãn tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020 trên toàn quốc để có thời gian chuẩn bị kỹ hơn cho chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Ban chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua vào tháng 7-2017, qua đó xây dựng dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

UYÊN NHI