Phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình” có khoảng hơn 100 tài liệu, hiện vật về 4 lần tỉnh Hòa Bình vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Lần thứ nhất (tháng 2-1947), Bác Hồ về thăm Nhà máy In tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam và thăm chợ Chi Nê ở huyện Lạc Thủy (Hòa Bình); lần thứ 2 (tháng 10-1958), Bác Hồ về thăm trường Cán bộ Hợp tác hóa Nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình tại Bến Ngọc, huyện Kỳ Sơn và trên đường về Bác ghé thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại huyện Lương Sơn; lần thứ 3 (tháng 8-1962), Bác về thăm Trường Thanh niên Lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình (nay là Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình); Lần thứ 4 (tháng 9-1964), Bác về thăm Huyện ủy Kim Bôi (Hòa Bình). Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhiều lần gửi thư thăm hỏi, khen ngợi, động viên quân và dân tỉnh Hòa Bình trong chiến đấu và sản xuất.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Ngọc Lâm, thông qua các tài liệu, hiện vật tại phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình”, khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đối với Bác. Đồng thời, cung cấp tư liệu cho công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử cách mạng của tỉnh Hòa Bình; khơi dậy lòng tự hào và phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình” mở cửa đến hết tháng 6-2017.

TTXVN