Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại lễ trao giải. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội cùng đông đảo các tác giả đạt giải.

Giải thưởng “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được chính thức phát động trong toàn quốc và nhận bài từ ngày 1-1-2017 đến 30-11-2017. Sau gần một năm phát động, đã có 1.126 tác phẩm gửi về tham dự giải thưởng. Hội đồng sơ khảo, chung khảo đã chọn được 31 tác phẩm để trao giải. Trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 12 giải Khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh (phóng viên Nguyễn Văn Hải, Báo Quân đội nhân dân được trao giải Khuyến khích với loạt 3 bài “Xây dựng nếp sống lành mạnh, giản dị cho cán bộ, đảng viên). Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải thưởng đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ 2).

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải A cho các tác giả. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng.

Chủ tịch nước khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đã có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác này. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng lãng phí; kịp thời phản ánh những yếu kém, tiêu cực, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí; đồng thời cổ vũ nêu gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, nhất là các tác phẩm được trao giải thưởng là minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với giặc nội xâm hết sức cam go, phức tạp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì liên tục, có hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở. Vì vậy, đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước mong muốn và đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của báo chí và đặc biệt coi trọng tính khách quan, trung trực, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới cách thức để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng thành công hơn nữa.

MINH MẠNH