Liên hoan có sự tham gia của 15 đoàn quốc tế và 9 đơn vị nghệ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Qua sự kiện này, các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật ở nước ta nhìn nhận thực trạng nghệ thuật múa Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tặng giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc tại liên hoan lần này.

ĐÔNG HÀ