leftcenterrightdel
Họ Phùng Việt Nam trao bức tranh sơn mài Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan tặng bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 
Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trưởng ban liên lạc họ Phùng Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo bảo tàng. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là một danh nhân văn hóa, có nhiều cống hiến cho đất nước, dân tộc ở nhiều lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị, ngoại giao. Bức tranh Trạng Bùng được phóng tác theo nguyên mẫu là tác phẩm chân dung của ngài do các họa sĩ triều Minh (Trung Quốc) vẽ trên lụa cách đây hơn 400 năm. Bức tranh này sẽ được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày trong thời gian tới.

ĐÔNG ANH