Quyết liệt hơn trong “cuộc chiến” chống in lậu sách
Quyết liệt hơn trong “cuộc chiến” chống in lậu sách
10/6/2017 10:40:04 PM
QĐND - Tình trạng in lậu sách vẫn là nỗi nhức nhối của ngành xuất bản nhiều năm qua. Không thể kéo dài tình trạng những người làm sách lậu tiếp tục giàu lên thông qua con đường bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tới những đơn vị xuất bản đàng hoàng và cả người đọc phải sử dụng ấn phẩm kém chất lượng.

Quyết liệt hơn trong “cuộc chiến” chống in lậu sách

QĐND - Tình trạng in lậu sách vẫn là nỗi nhức nhối của ngành xuất bản nhiều năm qua. Không thể kéo dài tình trạng những người làm sách lậu tiếp tục giàu lên thông qua con đường bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tới những đơn vị xuất bản đàng hoàng và cả người đọc phải sử dụng ấn phẩm kém chất lượng.

go top