Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân)
10/7/2017 10:35:54 PM
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn Không quân 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân (8-10-1977 / 8-10-2017), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
Trung đoàn 930 tổ chức ban bay mẫu
Trung đoàn 930 tổ chức ban bay mẫu
3/21/2017 4:53:09 PM
QĐND Online - Ngày 21-3, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức ban bay mẫu, nhằm thống nhất các nội dung, thứ tự các bước khi tiến hành tổ chức một ban bay tại các trung đoàn không quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn Không quân 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không-Không quân (8-10-1977 / 8-10-2017), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

go top