Trường Đại học Cần Thơ giảm gần 1 000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
Trường Đại học Cần Thơ giảm gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
5/6/2017 10:05:17 AM
QĐND Online - Trường Đại học Cần Thơ vừa có thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, theo đó năm nay sẽ giảm gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh so với dự kiến.

Trường Đại học Cần Thơ giảm gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

QĐND Online - Trường Đại học Cần Thơ vừa có thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, theo đó năm nay sẽ giảm gần 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh so với dự kiến.

go top