Hội thảo khoa học Tư liệu sách “Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”
Hội thảo khoa học liệu sáchHồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”
10/6/2017 7:16:00 PM
QĐND Online - Ngày 6-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học liệu sáchHồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học Tư liệu sách “Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”

QĐND Online - Ngày 6-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học Tư liệu sách “Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì hội thảo.

go top