Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam
lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam
10/5/2017 5:50:34 PM
QĐND Online – Chiều 5-10 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã tiếp Đô đốc Scott Swift, lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam

QĐND Online – Chiều 5-10 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã tiếp Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

go top