Nội dung chính Bản tin số 1 tháng 10-2017
10/5/2017 1:45:55 PM
Bản tin tuần này (số 1 tháng 10 năm 2017), được phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6-10, có những nội dung chính sau:

Nội dung chính Bản tin số 1 tháng 10-2017

Bản tin tuần này (số 1 tháng 10 năm 2017), được phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6-10, có những nội dung chính sau:

go top