Nỗi đau về ngộ độc thực phẩm
10/4/2017 8:48:30 PM
QĐND Online - Sau bữa cỗ tại lễ ăn hỏi của một gia đình ở Hà Giang mà có tới 48 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 3 người đã tử vong. Đó là nỗi đau lớn của nhiều gia đình và cũng là lời cảnh báo về an toàn thực phẩm.

Nỗi đau về ngộ độc thực phẩm

QĐND Online - Sau bữa cỗ tại lễ ăn hỏi của một gia đình ở Hà Giang mà có tới 48 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 3 người đã tử vong. Đó là nỗi đau lớn của nhiều gia đình và cũng là lời cảnh báo về an toàn thực phẩm.

go top