Khi cán bộ xin lỗi dân
10/5/2017 9:33:03 PM
QĐND Online – Một sự việc nhỏ diễn ra sáng 5-10 ở một vùng quê khá xa xôi hẻo lánh nhưng lại gây được sự chú ý của dư luận, đó là chuyện Trưởng công an xã công khai xin lỗi dân.

Khi cán bộ xin lỗi dân

QĐND Online – Một sự việc nhỏ diễn ra sáng 5-10 ở một vùng quê khá xa xôi hẻo lánh nhưng lại gây được sự chú ý của dư luận, đó là chuyện Trưởng công an xã công khai xin lỗi dân.

go top