Chuyến thăm ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Indonesia
8/21/2017 11:08:24 PM
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Joko Widodo, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22 đến 24-8.

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Indonesia

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Joko Widodo, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22 đến 24-8.

go top