Chủ tịch Võ Chí Công suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân
Chủ tịch Chí Công suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân
8/6/2017 10:32:13 PM
QĐND – Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, đồng chí Chí Công có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng; luôn quan tâm xây dựng Đảng gắn với xây dựng chính quyền cách mạng và phong trào cách mạng.
Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Chí Công
3/25/2017 10:06:46 PM
QĐND - Ngày 25-3, UBND tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Chí Công tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Võ Chí Công suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân

QĐND – Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, đồng chí Võ Chí Công có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng; luôn quan tâm xây dựng Đảng gắn với xây dựng chính quyền cách mạng và phong trào cách mạng.

go top