Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ thăm Quân khu 7
Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm lệnh Hải quân Ấn Độ thăm Quân khu 7
10/6/2017 12:42:40 PM
QĐND Online - Ngày 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó lệnh Quân khu 7 đã tiếp xã giao Đô đốc Sunil Lamba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm lệnh Hải quân Ấn Độ đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ thăm Quân khu 7

QĐND Online - Ngày 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 đã tiếp xã giao Đô đốc Sunil Lamba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

go top