Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
8/26/2017 6:35:00 PM
QĐND Online – Đúng 15 giờ chiều 26-8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Sân bay Quốc tế Yangon, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
8/24/2017 3:11:45 PM
QĐND Online – Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Jakarta (Indonesia) đến Thủ đô Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw.
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
10/29/2016 12:13:33 AM
Chiều 28-10, Tổng thống Htin Kyaw (Tin Chô) cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Liên bang Myanmar đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 28-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar

QĐND Online – Đúng 15 giờ chiều 26-8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Sân bay Quốc tế Yangon, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw.

go top