Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ
10/4/2017 4:51:01 PM
QĐND Online - Chiều 4-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Sunil Lamba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ

QĐND Online - Chiều 4-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Sunil Lamba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

go top