Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
1/13/2017 9:21:00 PM
QĐND Online – Ngày thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau khi hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến với 3/7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc.
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10/29/2016 6:15:00 PM
Đồng chí Trương Quang Được, sinh ngày 10 - 02 - 1940; quê quán: Thôn Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại số 1C Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 5-1952; vào Đảng tháng 5- 1965.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

QĐND Online – Ngày thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau khi hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến với 3/7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc.

go top