Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
1/13/2017 9:21:00 PM
QĐND Online – Ngày thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau khi hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến với 3/7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

QĐND Online – Ngày thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau khi hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến với 3/7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc.

go top