Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Tổng điều tra kinh tế tại Quân khu 4
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Tổng điều tra kinh tế tại Quân khu 4
5/12/2017 4:22:10 PM
QĐND Online- Ngày 12-5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hàng, cán bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Quân khu 4 về việc triển khai công tác điều tra kinh tế đối với các đơn vị thuộc quân khu.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Tổng điều tra kinh tế tại Quân khu 4

QĐND Online- Ngày 12-5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hàng, cán bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Quân khu 4 về việc triển khai công tác điều tra kinh tế đối với các đơn vị thuộc quân khu.

go top