Kế hoạch cải tổ do Quốc vụ viện soạn thảo sẽ được trình lên Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII để thảo luận. Theo kế hoạch này, Quốc vụ viện sẽ bao gồm 26 bộ và ủy ban. Các bộ mới được thành lập theo kế hoạch gồm: Bộ Tài nguyên, Bộ Các vấn đề cựu chiến binh và Bộ Tình trạng khẩn cấp. Ngày 12-3, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và Cảnh sát vũ trang tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cần đẩy mạnh các nỗ lực thực tế nhằm làm sâu sắc hơn sự hòa nhập giữa quân đội và dân sự hướng tới mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh trong kỷ nguyên mới.

TTXVN