Triều Tiên tuyên bố dừng thử hạt nhân và tên lửa
go top