Tổng thống Mỹ tuyên bố có gần 23 tỷ USD cho vấn đề xây tường biên giới
go top