Nhiều đồng thuận song vẫn còn khác biệt

Nhiều đồng thuận song vẫn còn khác biệt

27/06/2017 23:35

QĐND - Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm (Donald Trump) và Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đra Mô-đi (Narendra Modi) vừa có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ hai ngày (26 và 27-6) của Thủ tướng N.Mô-đi.

go top