Nước Anh muốn giành thế thượng phong trước ngày đàm phán với EU

Nước Anh muốn giành thế thượng phong trước ngày đàm phán với EUTin thường

26/04/2017 22:55

QĐND - Trái với dự đoán của nhiều người rằng, nước Anh sẽ gặp nhiều trắc trở khi kích hoạt Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu). Nước Anh đang chủ động trong mọi tính toán để có cuộc "chia tay" êm đềm với châu Âu. Việc Thủ tướng Anh T.May (Theresa May) quyết định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, nước Anh đang hướng tới một mục tiêu chiến lược rất quan trọng: Đoàn kết quốc gia và củng cố quyền lực bằng tính chính danh để rộng đường triển khai chính sách đối nội, đối ngoại trong tương lai.

go top