Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng ủng hộ giải pháp “một nhà nước”

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng ủng hộ giải pháp “một nhà nước”

16/02/2017 21:25

QĐND - Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng I-xra-en, Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) đang có chuyến thăm Oa-sinh-tơn, ngày 15-2, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm (Donald Trump) đã nhắc tới khả năng ủng hộ giải pháp “một nhà nước” cho cuộc xung đột I-xra-en/Pa-le-xtin nếu cả hai bên chấp nhận giải pháp này...

go top