Mỹ, Trung Quốc gấp rút tìm lối thoát cho cuộc chiến thương mại
go top