Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Trung Quốc
go top