Lebanon thắng đậm Triều Tiên, nhưng Việt Nam vẫn lọt vào vòng 1 8
go top