“Cấp trên làm trước” là quan điểm và cũng chính là phương châm hành động của Thượng tá Nguyễn Đức Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206 trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo nhận xét của các đồng chí chỉ huy Lữ đoàn và qua tham khảo ý kiến của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tất cả đều có chung nhận định: Thượng tá Nguyễn Đức Tùng một tấm gương hết lòng trách nhiệm với công việc và tổ chức; lối sống giản dị, gần gũi, thân tình, yêu thương, thấu hiểu cấp dưới. Đặc biệt, bản thân anh có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng luôn khiêm tốn, cầu tiến bộ, tích cực học tập cả với cấp dưới và chiến sĩ.

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, Thượng tá Nguyễn Đức Tùng vui vẻ cho rằng: Khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, biết vận động, giáo dục cấp dưới bằng những việc làm cụ thể, kết quả chắc hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm chuyển biến về nhận thức, mà còn thể hiện bằng hành động thiết thực. Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ chúng tôi luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm “đầu tàu” của mình. Bởi điều đó sẽ khích lệ toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng đăng ký những việc “làm theo” thiết thực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Giáo dục truyền thống ở Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206. 
Đại úy Lê Hồng Cương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng 1 cũng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Anh luôn xử lý phù hợp, đúng đắn các mối quan hệ, là hạt nhân đoàn kết nội bộ, thương yêu đồng chí, đồng đội. Nhờ đóng góp quan trọng của anh, 2 năm liền từ năm 2015 đến năm 2016, Tiểu đoàn Tăng 1 luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều nét mới, nổi bật trong huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao đời sống bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Đức Tùng, Đại úy Lê Hồng Cương chỉ là 2 trong số rất nhiều tấm gương cán bộ điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sự nêu gương của cán bộ không chỉ thể hiện ở vai trò “làm trước”, “làm mẫu” mà còn là người chịu trách nhiệm trước tiên, cao nhất về kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời chịu trách nhiệm và liên đới trước những sai phạm, yếu kém của đơn vị và cán bộ cấp dưới... Nhờ vậy, trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206 đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình mới, tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị. Tiêu biểu như các mô hình: “Kể chuyện việc làm tốt”, “Lán xe kiểu mẫu”, “Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách”, “Cán bộ nêu gương, đi trước, làm trước, quần chúng vững bước noi theo”...

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206 đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát, gần gũi bộ đội, quan tâm, chia sẻ, nắm tâm tư nguyện vọng của bộ đội để giải quyết kịp thời tư tưởng nảy sinh; giúp đỡ đồng chí, đồng đội giải quyết khó khăn vướng mắc, phấn đấu tiến bộ, trưởng thành. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc cũng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; coi trọng cả “xây” và “chống”, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở... Duy trì chặt chẽ, thường xuyên nền nếp đăng ký phấn đấu học tập và làm theo; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị hàng tháng, quý, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể...

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thành, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chính là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ, đồng thời là động lực để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu, vươn lên, ra sức cống hiến sức lực, tài năng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm cho phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng trong thời kỳ mới. Do vậy, để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục yêu cầu cán bộ có chức vụ càng cao càng phải nêu gương, làm theo chức trách nhiệm vụ, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là biện pháp để Đảng bộ Lữ đoàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: PHẠM AN