Phát huy truyền thống "Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng" của ngành quân khí, từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân khí đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, toàn cục đã tham mưu đề xuất với Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng về các nội dung bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật quân khí; thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng và Chỉ lệnh công tác kỹ thuật. Cục Quân khí tham gia với Tổng cục Kỹ thuật về Đề án KA-10 và Đề án quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) toàn quân; đề xuất nhu cầu bảo đảm kỹ thuật súng pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD) cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ. Cục chỉ đạo ngành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng SPKTĐD, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khai thác, dự trữ, bảo đảm kỹ thuật SPKTĐD phù hợp; đồng thời tổ chức xây dựng đề án bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mới.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa đạn tại Kho KV1. 

Cục Quân khí chỉ đạo ngành bảo đảm tốt SPKTĐD cho các nhiệm vụ, trọng tâm là bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cho các đơn vị SSCĐ, huấn luyện chiến sĩ mới, các tỉnh biên giới, hải đảo. Ngành duy trì vững chắc đồng bộ SPKTĐD ở các sư đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn, lữ đoàn phòng không, pháo mặt đất. Cục hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự trữ đạn bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ theo quy định; xử lý đạn cấp 5, cấp 5 nguy hiểm, ngoài trang bị theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu. Sau 8 tháng năm 2017, toàn ngành tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định SPKTĐD đạt hơn 72% kế hoạch năm; bảo đảm kỹ thuật cho các tỉnh biên giới đạt 81%. Cục Quân khí thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục ngay những nguy cơ mất an toàn kho vũ khí, đạn dược. Từ đầu năm đến nay, Cục Quân khí tham gia các đoàn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật đến kiểm tra 3 quân khu, 8 quân chủng, binh chủng và tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, thanh tra công tác kỹ thuật quân khí; khảo sát, đánh giá chất lượng VKTBKT. Cục tổ chức tập huấn ngành và bồi dưỡng nâng cao tay nghề, huấn luyện, thi nâng bậc thợ kỹ thuật quân khí toàn quân cho hàng nghìn lượt người; ban hành mẫu thẻ, hộp thẻ SPKTĐD và bảo đảm cho các đơn vị nhằm bảo đảm chính quy, thống nhất nghiệp vụ.

Thực hiện từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật SPKTĐD, được trên đầu tư, Cục Quân khí hoàn thành xây dựng một số nhà kho vũ khí và đạn theo mẫu mới để đưa phương tiện cơ giới vào xếp dỡ, cấp phát. Việc tổ chức sắp xếp vũ khí, đạn dược tại các kho mẫu mới và lắp đặt một số hệ thống trang thiết bị bảo đảm kỹ thuật theo công nghệ hiện đại ở các kho đã được các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật tham quan, đánh giá cao. Cục ban hành mẫu nhà và thiết bị dây chuyền nhuộm đen súng bộ binh bằng công nghệ đốt dầu DO; áp dụng trong toàn quân mẫu tủ súng bộ binh và hướng dẫn sắp xếp vũ khí, đạn làm nhiệm vụ SSCĐ trong tủ súng bộ binh. Những năm qua, ngành quân khí đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm vào quản lý SPKTĐD cho hiệu quả cao, như: Phần mềm quản lý thực lực đạn dược; phần mềm nhận dạng, quản lý số hiệu súng bộ binh... Để sản phẩm khoa học và công nghệ (KHCN) phát huy hiệu quả, Cục Quân khí tổ chức áp dụng thử nghiệm, lấy ý kiến đánh giá thực tế từ đơn vị sử dụng, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện và áp dụng mở rộng.

Công tác nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Cục Quân khí đang triển khai dự án cải tiến hiện đại hóa pháo và đạn phản lực; tích hợp pháo lên xe cơ giới; nghiên cứu chế tạo khối điều khiển và làm chủ phần mềm PLCi-8431 trong thiết bị áp kế... Hằng năm, toàn cục có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoàn thành, đưa vào áp dụng, góp phần giải quyết khó khăn về vật tư, nâng chất lượng VKTBKT, cải thiện điều kiện làm việc và an toàn lao động.

Trong thời gian tới, Cục Quân khí tiếp tục phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Cục tiếp tục bảo đảm tốt SPKTĐD cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập có bắn đạn thật của các đơn vị. Toàn ngành tổ chức tốt kế hoạch điều chuyển SPKTĐD và vật tư kỹ thuật giữa các vùng miền; làm tốt việc lấy mẫu, tổ chức kiểm định chất lượng thuốc phóng đúng quy định. Kịp thời cách ly, xử lý các loại vũ khí, đạn khi có quyết định của trên bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo tại chức và gửi các nhà trường nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, thợ kỹ thuật, nhân viên. Cục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN; tiếp tục triển khai các chương trình, đề tài, dự án thực hiện hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương; tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Thiếu tướng TRẦN TRỌNG TUẤN, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật