Chủ động vượt khó

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, trong quý III-2017, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, chủ động nắm và dự báo đúng tình hình, xây dựng và luyện tập các phương án, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chất lượng huấn luyện của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ (DBĐV, DQTV) tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện bảo đảm tập trung, thống nhất, sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng, đơn vị và địa bàn. Điểm nổi bật trong quý III là các đơn vị tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ… Tiêu biểu trong công tác huấn luyện có Quân khu 3, 4, 5, 7; Quân đoàn 1, 2; các binh chủng: Công binh, Pháo binh, Thông tin liên lạc; Cục tác chiến điện tử.

leftcenterrightdel
Huấn luyện chiến thuật đề mục đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự ở Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9). Ảnh: qk9.qdnd.vn. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huấn luyện, SSCĐ trong quý III vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác nắm, dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa kịp thời; nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập chưa đầy đủ, còn có biểu hiện coi nhẹ, chủ quan. Công tác chỉ đạo, điều hành huấn luyện có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ giữa các cấp; nội dung, phương pháp huấn luyện tuy đã có đổi mới nhưng chưa toàn diện; việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chất lượng huấn luyện, diễn tập chưa đều và vững chắc, trong đó có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông vẫn còn xảy ra.

Tập trung bảo đảm an toàn trong huấn luyện

Quý IV-2017 là thời gian các đơn vị tập trung cho nhiệm vụ bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập khu vực phòng thủ, hiệp đồng quân binh chủng… có sử dụng nhiều đạn hơi, thuốc nổ, do đó công tác bảo đảm an toàn cần phải đặc biệt chú trọng. Để giữ vững tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị dự hội nghị cho rằng, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên định hướng tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho bộ đội, khắc phục mọi biểu hiện ngại khó, ngại khổ để hoàn thành các nội dung trong chương trình huấn luyện. Trong quá trình thực hiện, cần có sự đổi mới, linh hoạt, sáng tạo về phương pháp và hình thức sao cho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, loại hình cơ quan, đơn vị.

Mỗi cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động chuẩn bị về mọi mặt để xử lý tốt các tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Các đơn vị cần phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu, quân huấn, nhất là cấp trung đoàn, sư đoàn (lữ đoàn) và tương đương trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp huấn luyện với phân công rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các cấp, giữa cơ quan với đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện.

Các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; tích cực đổi mới phương pháp tổ chức kiểm tra huấn luyện, tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện để kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục-đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa bàn, phương án chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng thực hiện tốt huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bằng nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm tốt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện nhằm hạn chế, tiến tới chấm dứt hiện tượng mất an toàn trong huấn luyện; hạn chế thấp nhất vụ việc kỷ luật nghiêm trọng và tai nạn giao thông.

HỒNG KHÁNH CHI