Tại hội nghị, cùng với công bố quyết định của Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV cơ quan TCCT và bộ phận giúp việc của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã báo cáo những nội dung mới trong các văn bản của Bộ Quốc phòng về việc xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV trong QĐND Việt Nam và kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV trong cơ quan TCCT năm 2017. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã tiến hành xét duyệt các hồ sơ đăng ký bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định, khách quan, công khai, công bằng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân biểu dương sự thẩm định chặt chẽ của Cơ quan Thường trực Hội đồng và của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Các hồ sơ đề nghị xét duyệt bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam nhấn mạnh, xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV trong Quân đội là chủ trương nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm ghi nhận, tôn vinh quá trình phấn đấu và những đóng góp của đội ngũ sĩ quan CM-KT-NV trong Quân đội. Đồng thời, động viên, khích lệ đội ngũ này khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ và vận dụng có hiệu quả những tiến bộ của khoa học công nghệ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, công tác và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, việc tiến hành xét duyệt chức danh sĩ quan CM-KT-NV cần phải được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: DUY HỒNG